Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 06 iulie 2017 pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I civilă, sub nr. x/2017, reclamantul Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, în contradictoriu cu pârâtul A., a solicitat ca instanţa să pronunţe o hotărâre prin care să fie obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei totale de 206.125 RON, compusă din: 192.936 RON, reprezentând debit, respectiv contribuţii de asigurări sociale datorate de salariat, contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de salariat, contribuţii la fond şomaj salariat, impozit pe salarii, la care se adaugă accesoriile: 4.596 RON cu titlu de dobânzi şi 8.593 RON reprezentând penalităţi de întârziere.

Reclamantul a solicitat ca la debitul total să se adauge dobânzi şi penalităţi de întârziere, în continuare, până la data achitării efective a sumei, conform art. 119 şi urm. din O.G nr. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, a solicitat luarea măsurii sechestrului judiciar privind reparaţiile civile cu privire la bunurile imobile şi mobile ale pârâtului, conform art. 951 şi urm. C. proc. civ.

În drept, au fost invocate art. 194 C. proc. civ., art. 1357 C. civ. raportat la art. 1365 C. civ. coroborat cu art. 397 alin. (5) Cod procedură penală, art. 951 şi urm. C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1132 din 24 mai 2022)

The post Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal ce are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale appeared first on Universul Juridic.