Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, reclamanta A. S.R.L., în contradictoriu cu intimatul Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală prin Direcţia Regională 1 Suceava, a solicitat anularea procesului-verbal nr. x/2.06.2014, precum şi suspendarea executării actului administrativ contestat până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 306 din 31 ianuarie 2018)

The post Acţiune având ca obiect anularea procesului-verbal încheiat de către inspectorii antifraudă prin care s-a constatat că munca prestată prin agent de muncă, temporară, nu constituie detaşare. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii şi respingerea acţiunii ca inadmisibilă appeared first on Universul Juridic.