Studiul de față reprezintă o analiză a Deciziei civile nr. 3643 din 14 iunie 2018 a Curții de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, în cuprinsul căreia instanța de judecată a concluzionat faptul că, prin raportare la dispozițiile art. 1, art. 5, art. 6 şi art. 11 coroborat cu art. 4, respectiv Anexa 1 din H.G. nr. 1214/2009, pe de o parte, respectiv art. 6 alin. (1) şi alin. (2) din H.G. nr. 1214/2009, pe de altă parte, scopul acordării despăgubirilor reglementate de actele normative amintite este prevenirea riscurilor generate de transmiterea de boli de la animale la om.

The post Acordare despăgubiri prin raportare la categoriile de boli transmisibile de la animale/păsări la om. Modificare act administrativ cu caracter normativ. Neîncălcarea principiului retroactivităţii appeared first on Universul Juridic.