31 mai 2018

Uniunea Națională a Barourilor din România participă în calitate de partener la Proiectul MULTILAW al cărui scop este schimbul de avocați între țările Uniunii Europene (UE) care urmărește să permită o mai mare mobilitate a avocaților în cadrul Uniunii Europene și să contribuie la dezvoltarea unei culturi judiciare europene.

Proiectul este condus de Fundația Europeană a Avocaților, în parteneriat cu barourile locale din Atena și Paris, consultanții juridici din Polonia și barourile naționale din România, Lituania, Spania și Republica Cehă. În timpul ciclului de viață al proiectului, avocații din 7 state membre ale UE (tineri avocați cu o experiență profesională de până la 5 ani) vor avea posibilitatea de a fi instruiți în străinătate în instituțiile gazdă din sectorul juridic.

Pe durata proiectului sunt prevăzute 4 perioade de schimb între avocații europeni. Prima și a doua rundă de apeluri pentru candidaturi s-a încheiat la începutul anului 2018.

Cea de a treia rundă de schimburi de experiență este programată să aibă loc în intervalul 1 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018.

În cea de a 3-a etapă max. 4 (patru) avocați români vor fi trimiși în străinătate iar U.N.B.R. va găzdui 3 avocați europeni.

Durata fiecărei plasări va fi de două săptămâni, iar instituțiile gazdă din țările partenere vor fi fie barouri locale sau naționale, fie firme private cu activități transfrontaliere în Europa.

Schimburile nu au niciun cost pentru instituțiile beneficiare iar cheltuieli de deplasare, de ședere și de cazare ale avocaților participanți sunt acoperite.

U.N.B.R. inițiază procesul de selectare a 4 (patru) avocați care doresc să participe în proiect, într-un alt stat UE pentru runda a 3-a.

Apelul este adresat avocaților practicieni cu experiență profesională de maximum 5 ani și cu o înaltă și demonstrabilă cunoaștere a limbii engleze.

Statele membre de destinație pot fi: Franța (Paris), Olanda (Haga), Grecia (Atena), Republica Cehă, Polonia și Lituania.

Cererea trebuie să conțină curriculum vitae (în limba engleză), formularul de înscriere completat, o scurtă scrisoare de motivație care să explice rațiunile care ar trebui avute în vedere la selectarea pentru a participa în proiect (în limba engleză), numărul dosarului profesional, adresa de e-mail, telefon de contact.

Candidaturile pot fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: [email protected] cu menționarea în titlul mesajului a numelui candidatului, a titlului proiectului (MULTILAW) precum și a perioadei de schimb pentru care s-a făcut opțiunea.

Costurile sunt subvenționate parțial de Comisia Europeană după cum urmează: (a) cheltuielile de călătorie vor fi rambursate până la 500 EUR; (b) diurna (reprezentând costul cazării și al meselor) este de 100 EUR pe zi, cu un total de 1400 EUR pentru perioada de două săptămâni.

Termenul de primire a candidaturilor este 22 iunie 2018. Decizia va fi comunicată până la data de 10 iulie 2018. Comunicarea va fi trimisă prin e-mail fiecărui candidat, inclusiv celor care nu au fost selectați.