Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen-sesiunea septembrie 2022:

Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen -sesiunea septembrie 2022