Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor România – Centrul teritorial Timişoara

Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara

European Human Rights Association, Strasbourg

cu sprijinul şi participarea Curţii Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg

DENUMIRE România în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
TIP DE

ACTIVITATE

Şcoală de vară

Cursurile sunt creditate cu 20 de puncte aferente pregătirii profesionale continue

PERIOADĂ 30 iunie -3 iulie 2013 (4 zile, 5 ore de curs pe zi, între orele 9 -14.30)
LIMBĂ Română
STRUCTURĂ Ziua 1:

9.00 – 10.30

Probleme specifice contextului românesc – cele mai importante cauze împotriva României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (prezentare pe articole)

(Ana-Maria Telbis, EHRA)

11.00 – 12.30

Libertatea de exprimare în jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

(Conf. univ. dr. Radu Chiriţă – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca)

13.00-14.30 Aplicații practice 1

(Ana-Maria Telbis, EHRA)

 

Ziua 2:

9.00 – 10.30

Noile condiţii de formă instituite de articolul 47 din Regulamentul Curţii

– aspecte practice

(Jurist Grefa CEDO)

11.00 – 12.30

Iniţiative de soluţionare a problemelor sistemice – procedura pilot

(Jurist Grefa CEDO)

13.00-14.30 Aplicații practice 2

(Ana-Maria Telbis, EHRA)

 

Ziua 3:

9.00 – 10.30

Granţiile procedurale oferite de art. 5 şi art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

(Mircea Crețu, judecător, Curtea de Apel Timişoara)

11.00 – 12.30

Relaţia dintre funcţionarea sistemului judiciar şi plângerile admise

(conf. univ. dr. Valentin Constantin, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara)

13.00-14.30 Aplicații practice 3

(conf. univ. dr. Raluca Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara)

 

Ziua 4:

9.00 – 10.30

Aspecte actuale privind protecţia dreptului la un proces echitabil

(prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guţan, Facultatea de Drept, Universitatatea Lucian Blaga, Sibiu)

11.00 – 12.30

Dificultăţi procedurale subsecvent aderării Uniunii Europene la sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

(Carsten Zatschler, référendaire, CJUE)

13.00-14.30 Aplicații practice 4

(asist. univ. dr. Sorina Doroga, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara)

METODOLOGIE –  Intervenţii tematice

–  Prezentări teoretice urmate de activităţi practice (individuale şi de grup)

–  Sesiuni de întrebări şi răspunsuri

GRUP ŢINTĂ

 

40 de participanţi

avocaţi, studenţi

 

TAXĂ DE

PARTICIPARE

 

 

400 lei, acoperind pauzele de cafea din cele 5 zile

 

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Prin e-mail la adresa[email protected]sau la secretariatul Baroului Timiş,Timişoara, Str. Lucian Blaga, Nr. 2, Et. 2

Plata taxei de participare se va face la data înscrierii, în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor România – Centrul teritorial Timiş

RO91BRDE360SV76632773600

BRD GSG, Ag. Continental Timisoara

LOC DE

DESFĂŞURARE

Sediul Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara
CONTACT [email protected]