DESCARCA:

Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen, sesiunea aprilie 2022