Vă informăm că revista AVOCATUL, publicaţie editată de Uniunea Naţională a Barourilor din România, va trata în acest an, cu precădere, subiecte legate de evoluţia cadrului legislativ privind profesia de avocat , aspecte privind aplicarea şi interpretarea legislaţiei profesiei de avocat, precum şi repere de interes din activitatea barourilor.

În acest scop, vă adresăm rugămintea ca cel mai târziu până la data de 25 mai 2012 să ne transmiteţi în format electronic, pe adresa de email a UNBR ([email protected]), materialele pe care le consideraţi relevante a fi publicate în revistă, cu menţiunea ca în subiectul mesajului prin care transmiteţi articolul către U.N.B.R. să faceţi precizarea „pentru revista Avocatul 2012”.

Vă reamintim că în conformitate cu art. 4 alin (1) şi (2) din Hotărârea nr. 448 a Consiliului UNBR din 21 februarie 2009 pentru aplicarea Hotărârii nr. 14 a Congresului avocaţilor (2008) privind pregătirea profesională a avocaţilor şi pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale iniţiale a avocaţilor, pentru articolele publicate în revista „Avocatul” este aplicabilă procedura de recunoaştere a numărului de ore de pregătire profesională continuă.

PREŞEDINTE U. N. B. R.
av. dr. Gheorghe FLOREA