Profesia de avocat

Profesia de avocat este libera şi independenta, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată pana la data adoptării prezentului statut, denumita în continuare Lege şi ale prezentului statut.