Extras din Monitorul Oficial partea I, Anul 184, nr. 342 din 5 mai 2016