Activități de implementare ale proiectului coordonat și derulat de CSM, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, intitulatTAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”

Adresa_CSM_TAEJ_459_7610_2017_2019