Conferinţa este organizatǎ de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Baroul Bihor. Lucrările Conferinţei se vor desfăşura la Hotelul Ramada din Oradea, Calea Aradului nr. 9,  în data de 19 ianuarie 2019.

Agenda detaliatǎ a manifestǎrii va fi afişatǎ în timp util.

Taxa de participare este de 200 lei, sumǎ ce urmeazǎ a fi viratǎ de cei interesaţi în contul:

RO20BRDE050SV64779580500,

deschis la BRD SA Oradea pe numele Baroului Bihor,

 Cod fiscal 16071369.

În vederea participǎrii, cei interesaţi vor depune o declaraţie de participare, la care vor ataşa copie de pe ordinul de platǎ (foaia de vǎrsǎmînt) prin care au achitat taxa de participare. Depunerea declaraţiei de participare şi a dovezii achitǎrii taxei de 200 lei se poate face prin e-mail, la adresa : [email protected] sau se poate depune la secretariatul  Baroului Bihor, între orele 9 – 15.

Data-limită pentru înscrieri este 16 ianuarie 2019, ora 14.00.

Declaratie participare conferinta

Invitatie conferinta 19 ianuarie 2019