În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) și art. 5 alin. (10) din și ale art. 66 lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 212/30 martie 2017 și având în vedere propunerile înaintate și dezbătute în ședința consiliului UNBR, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR), în ședința din 26 august 2017,

H O T Ă R Ă Ș T E :
Art. 1 – (1) Se aprobă Registrele Naționale ale Avocaților Români, prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
(2) Anexele la Regulamentul prevăzut la alineatul 1 vor fi comunicate ulterior, după finalizarea procedurilor informatice de punere în funcțiune a registrelor.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .
Art. 3 – Barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea dispozițiilor prezentei hotărâri la cunoștința avocaților și pentru punerea sa în aplicare.

»» DESCARCA/VIZUALIZEAZĂ DOCUMENTUL