În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.) întrunit în şedinţa din 03 septembrie 2016, a dezbătut şi a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2016 şi a adoptat următoarea HOTĂRÂRE…