HOTĂRÂREA NR. 1  DIN 11  IANUARIE 2016

Data afișării: 14.01.2016 12:40
CONSILIUL BAROULUI HUNEDOARA, întrunit în şedinţă în data de 11 ianuarie 2016,
Având în vedere dispoziţiile art.53 din Legea nr.51/1995 republicată, art.67 şi art.68 din Statutul profesiei de avocat, în baza art.56 din Legea nr.51/1995, adoptă cu 8 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”, prezentul
REGULAMENT  PRIVIND DESFĂŞURAREA ALEGERILOR PENTRU FUNCŢIA DE DECAN SI CONSILIER AL BAROULUI HUNEDOARA

Descarca document