Consiliul UNBR a dezbătut și adoptat cu majoritate de voturi „Tabloul onorariilor minimale”, reglementare cu caracter de recomandare care are ca scop instituirea de bune practici privind aplicarea dispozițiilor art. 127, art. 175, art. 176 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011 (M. Of. nr. 898/19 decembrie 2011) cu modificările și completările ulterioare.