Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012.

Examenul se va desfăşura în perioada 08 octombrie 2012 – 19 octombrie 2012, conform următorului calendar:

 • Luni, 08 octombrie 2012 – proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;
 • Miercuri, 17 octombrie 2012 – proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;
 • Joi, 18 octombrie 2012 – proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;
 • Vineri, 19 octombrie 2012 – proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii.

Examenul se va desfăşura la I.N.P.P.A. central precum şi la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., conform următoarei arondări:

 1. I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa şi Maramureş;
 2. Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu;
 3. Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj;
 4. Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;
 5. Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
 6. Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
 7. Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în regulamentul de examen aprobat prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului – Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, se vor depune în intervalul 03 septembrie 2012 – 12 septembrie 2012la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R. şi sunt publicate pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro).

Taxa de înscriere la examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2012”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2012”.