Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2019.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 463 din 05.06.2019, publicată pe site-ul U.N.B.R.

Data desfășurării examenului este 30.08.2019 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Înscrierea la examen se va desfășura astfel: – Cererile de înscriere se depun în intervalul 08 iulie 2019 (ora 8.00) – 02 august 2019 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis. – Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen. – În perioada 02 august 2019 – 09 august 2019 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019”.

Hotararile UNBR privind organizarea examenului de primire in profesie, sesiunea august 2019
Hotararea 462 din 05.06.2019 a Consiliului UNBR republicare Regulament
Hotararea 463 din 05.06.2019 a Consiliul UNBR- privind organizare examen
TABEL PRIVIND REZULTATUL VERIFICARII CONDITIILOR DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA AUGUST 2019
Hotararea 464 din 05.06.2019 a Consiliul UNBR privind repartizare taxa examen