Cererea de înscriere la examen se depune de candidat în intervalul 31 iulie 2023 (ora 8.00) – 25 august 2023 (ora 16.00) 

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului, în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx