Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

  • Luni, 16 septembrie 2013 – proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;
  • Miercuri, 25 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;
  • Joi, 26 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;
  • Vineri, 27 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 01 august 2013 – 21 august 2013 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi
desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
Cererile vor fi Însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

Documente importante privind organizarea şi susţinerea examenului de primire în profesia de avocat sesiunea Septembrie 2013.

  1. HOTĂRÂREA Nr. 713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2013
  2. HOTĂRÂREA NR. 693 din 28 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011