DECIZIA nr. 344

22 martie 2022

Comisia Permanenta a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), întrunită în ședința în sistem videoconferință din data de 22 martie 2022,

În baza art. 67 alin. (1) lit. a) și (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile art. 4 alin (6) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. cu nr. 230/10-11 decembrie 2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea  aprilie 2022, prin care Consiliul U.N.B.R. a delegat Comisiei Permanente atribuțiile privind aspectele legate de organizarea și validarea examenului de primire în profesie

Având în vedere situația extraordinară determinată de conflictul din Ucraina, care a determinat un aflux însemnat de refugiați în România, ce au fost cazați în București la Complexul Expozițional ROMEXPO, stabilit de Consiliul U.N.B.R. ca loc al desfășurării examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2022,

DECIDE:

Art. 1 – Se stabilește ca loc al examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2022 – sediul Facultății de Drept a Universității din București, situat în Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București.

Art. 2 – Prezenta decizie se va comunica către I.N.P.P.A., barouri, membrii Consiliului UNBR și se publică pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A. .

C O M I S I A    P E R M A N E N T Ă

DESCARCA DOCUMENT
Decizia CP 344 – 22 03 2022_locatie examen primire aprilie 2022_comunicata_RevDO