Pentru toți avocații interesați publicăm decizia adoptată de Consiliul de Conducere al Centrului Teritorial Timişoara al INPPA la data de 12.06.2015 cu privire la pregătirea profesională continuă a avocaţilor din barourile arondate centrului.
De asemenea, vă anunţăm că începând cu data de 12.06.2015 plăţile în beneficiul Centrului Teritorial Timişoara al INPPA se vor face în contul RO25BRDE360SV93304513600, deschis la BRD Timişoara, Agenţia Continental, titularul contului fiind INPPA Centrul Teritorial Timişoara.

Informare Barouri