Componența Consiliului de administrație al Filialei Hunedoara a Casei de Asigurări a Avocaților

PREȘEDINTE:  Av.  Maria PARFENIE

CONSILIERI:                  

  • Av. Elisabeta PERVEIN
  • Av. Loredana Maria TÎRNOVAN

MEMBRU SUPLEANT:  Av. Nicolae Dorin OANĂ