Revista Română de Executare Silită, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Grupul Editorial Universul Juridic vă invită la cea de-a XIV-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită.
Evenimentul se va desfășura în AULA MAGNA a Institutului Național al Magistraturii pe durata a două zile succesive, 9-10 octombrie 2023
Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare, în principiu, de către INPPA.
Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR.