Consiliul Baroului Hunedoara, întrunit în ședință de urgență la data de 14 august 2023, organ profesional care reprezintă interesele a 274 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, a analizat proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiar fiscale, motiv pentru care, Baroul Hunedoara dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul tinde să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem real, neplafonat, ignorând cu desăvârșire contraargumentele aduse de corpul profesional in cadrul dialogului instituțional purtat de reprezentanții profesiei  de avocat după apariția proiectului menționat.

Majorarea consistentă a C.A.S.S. va avea un impact economic deosebit. apariția de grav asupra tuturor membrilor corpului profesional, de natură să aducă perturbări esențiale în activitatea de apărare a drepturilor și libertăților, exercitată de avocati. Măsurile fiscale preconizate reprezintă modificări nejustificate  și împovărătoare, chiar dacă regimul fiscal aplicabil profesiei nu este nici în prezent unul preferențial sau lipsit de neajunsuri.

Impunerea unui C.A.S.S. neplafonat, în sistem real, dublează sarcina fiscală a avocaților și, practic, sancționează performanța în profesie fără a oferi nimic suplimentar în sfera contraprestației din sistemul de sănătate.

Toată această povară injustă se va răsfrânge inevitabil și asupra cetățenilor. Aceştia vor percepe că statul le îngrădește accesul la justiție, fiindu-le afectate în mod direct drepturile și libertățile constituționale pe care avocații le apără.

Decis să apere cu fermitate drepturile și interesele membrilor să Baroul Hunedoara, alături de Uniunea Națională a Barourilor din România și celelalte barouri din țară, solicită imperativ Guvernului să nu adopte proiectul de act normativ care duce la discriminarea nejustificată a avocaților în raport cu alte categorii de contribuabili.

⇒ CITESTE/DESCARCA COMUNCAT DE PRESA