1. Precizări prealabile

Legea nr. 51/1995[1] reglementează   organizarea și exercitarea profesiei de avocat în mod unitar[2].

Legea nr. 51/1995 garantează respectarea principiului libertății și independenței exercitării profesiei de avocat, față de față de orice restricţii, presiuni, constrângeri sau intimidări.

Profesia are obligația și dreptul să apere profesia și valorile pe care relementările legale privind profesia le promovează.

Potrivit dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 51/1995:

(1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei.

    Avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor.