Baroul Hunedoara, în perioada 03 septembrie 2012 – 12 septembrie 2012, între orele 09,00 – 15,00, efectuează înscrieri pentru examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea octombrie 2012 (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice).

Taxa de 800 lei pentru susţinerea examenului se achită în contul I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR-Sucursala Unirea cu menţiunea „taxă examen pentru primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2012” sau „taxă examen pentru primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2012”.

Fiecare candidat va achita, la sediul baroului, în momentul depunerii dosarului, suma de 300 lei reprezentând activităţi de secretariat.

Adeverinţa medicală, solicitată pentru fiecare candidat în parte, va fi eliberată de medicul de familie şi, separat, fiecare candidat va depune o adeverinţă medicală cuprinzând rezultatul evaluării psihiatrice, eliberată de un medic specialist din cadrul spitalului municipal sau judeţean din raza de domiciliu a candidatului.

» Descarcă anunţ
» Descarcă Hotărâre 357/03-03-2012 (Cons UNBR)
» Descarcă Hotărâre 4/2011 (Cons UNBR)
» Descarcă Hotărârea nr. 527 din 01.09.2012 privind organizarea examenului de primire în profesie sesiunea octombrie 2012 (Cons UNBR)