Stimate Decan,

»» DESCARCA CHESTIONARUL

Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki este o organizație neguvernamentală, înființată în 1990. Misiunea APADOR-CH este aceea de a determina creşterea gradului de conştientizare şi respectare a drepturilor omului şi a principiului preeminenţei legii.

Printre obiectivele strategice ale Asociației se numără dezvoltarea unor mecanisme eficiente de respectare a drepturilor persoanelor private de libertate,  dezvoltarea unor practici și mecanisme instituționale pentru creșterea transparenței și bunei guvernări, creşterea gradului de implementare a hotărârilor privind drepturile omului în ordinea de drept internă și luarea de poziții împotriva amenințărilor la adresa drepturilor omului.

În momentul de față APADOR-CH participă într-un proiect de cercetare ( http://www.apador.org/studiu-fti-privind-arestul-preventiv-si-alternativele-sale/) finanțat de Uniunea Europeană, care studiază calitatea deciziilor judecătorești în raport cu arestul preventiv în 10 state membre ale UE. În acest scop, am aprecia dacă ați transmite sondajul atașat acestui mesaj avocaților din Baroul pe care îl conduceți. Completarea sondajului este foarte importantă în realizarea proiectului. Scopul acestuia este de a înțelege procedurile referitoare la arestul preventiv așa cum se petrec în realitate, din perspectiva apărării, spre deosebire de legile și regulamentele de pe hârtie.

Rugăm a se încercui răspunsul corect sau completarea răspunsurilor cât mai detaliate și mai sincere pe baza experienței fiecăruia dintre avocaţi și adăugarea propriilor  comentarii care să includă de câte ori este posibil exemple concrete (anonime) din practică în spațiul de dedesubt, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 10 Decembrie 2014. Orice comentarii suplimentare pot fi scrise în spațiul de la sfârșitul sondajului. Rugăm adăugarea oricăror comentarii dorite la final și adăugarea de coli suplimentare dacă spațiul este insuficient.

Apreciem și răspunsuri parțiale la chestionar, în cazul în care nu se poate răspunde la toate întrebările.Răspunsurile ne pot fi trimise prin e-mail la adresa [email protected] sau prin fax la 0213123711.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Maria-Nicoleta Andreescu
Director executiv APADOR-CH