Actul adițional nr.1 din data de 31 mai 2024 privind indexarea onorariilor stabilite prin Protocolul încheiat între Ministerul Justiției, Ministerul Public și Uniunea Națională a Barourilor din România la data de 08 februarie 2024.

8-DCAJ-2024_Protocol_AJ_semnat-08-02-2024_website

ACT ADIȚIONAL NR. 1 din 31 mai 2024-INDEXARE onorarii oficii

MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SAJ

MODEL FORMULAR DE DECONTARE

MODELE REFERATE OFICII-MINISTERUL JUSTITIEI SI MINISTERUL PUBLIC