Baroul Hunedoara informează colegii avocaţi că, la data de 07 aprilie 2020, a încheiat un Acord de colaborare cu Societatea de Ştiinţe Juridice (al cărei exponent media este JURIDICE.ro).

Prin semnarea Acordului de colaborare s-au pus bazele cooperării dintre cele două părţi privind promovarea de către Societatea de Ştiinţe Juridice a activităţilor desfăşurate de Baroul Hunedoara, prin preluarea şi difuzarea cu promptitudine pe JURIDICE.ro a comunicatelor şi punctelor de vedere provenind de la Baroul Hunedoara, iniţierea şi desfăşurarea unor proiecte ştiinţifice comune privind popularizarea informaţiei juridice, organizarea de evenimente cu caracter ştiinţific utile pentru menţinerea şi consolidarea pregătirii profesionale continue a avocaţilor din Baroul Hunedoara.

Potrivit Acordului de colaborare, toţi avocaţii Baroului Hunedoara vor putea beneficia de avantaje semnificative financiare şi de creştere a calităţii documentaţiei juridice, după cum urmează:

  1. o reducere de 35% pentru înscrierea la orice eveniment juridic cu taxă de participare, cu acordarea unui punct de pregătire profesională pentru fiecare oră fizică;
  2.  o reducere de 40% pentru membership documentare juridică standard, cu acordarea de 20 de puncte/an de pregătire profesională pentru fiecare avocat, prin participarea la evenimentele ştiinţifice organizate de Societatea de Ştiinţe Juridice şi accesarea înregistrărilor video, precum şi a transcripturilor conferinţelor şi dezbaterilor juridice.

Încheierea Acordului de colaborare reprezintă o dovadă a dorinţei ambelor părţi de dezvoltare continuă a calităţii informaţiei din domeniul juridic, prin aducerea la cunoştiinţa membrilor şi a publicului a intenţiilor şi realizărilor cu privire la activităţile specifice, precum şi prin promovarea unei bune imagini şi reputaţii publice.