Dacă instanța încuviințează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, iar în cazul hotărârilor potrivnice, ea va anula cea din urmă hotărâre și, după caz, va trimite cauza spre rejudecare atunci când s-a încălcat efectul pozitiv al autorității de lucru judecat…

The post Unele aspecte privitoare la termenul de exercitare a revizuirii pentru contrarietate de hotărâri, în relație cu accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil appeared first on Universul Juridic.