Atunci când persoana impozabilă, în cadrul activităţii sale, efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii dintre care o parte nu dau naştere unui drept de deducere, taxa achitată aferentă achiziţiilor este deductibilă numai pentru partea corespunzătoare cuantumului anual al operaţiunilor care dau naştere unui drept de deducere…

The post Tranzacţii între persoane afiliate şi dreptul de deducere a TVA în Cauza Portugal Telecom SGPS SA (C 496/11) appeared first on Universul Juridic.