Principiul relativității actului juridic civil cuprinde trei categorii de părți ale actului juridic, și anume părțile, terții și avânzii-cauză. Astfel, în cadrul lucrării se analizează dreptul de preempțiune la cumpărarea unui bun. De asemenea, se prezintă modalitatea de exercitare a dreptului de preempțiune, precum și natura juridică a acestuia.

The post Titularul dreptului de preempţiune legală – spectator sau actor? appeared first on Universul Juridic.