Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Craiova, secţia de contencios administrativ şi fiscal, la data de 12.05.2015, reclamanta S.C. A. SRL prin administrator special B. a solicitat, în contradictoriu cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, anularea Deciziei nr. 323/27.04.2015 emise de pârâtă, de suspendare a soluţionării contestaţiei formulate de reclamantă împotriva Deciziei de impunere nr. x/23.10.2014, şi obligarea pârâtei la soluţionarea pe fond a contestaţiei.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 2008 din 8 februarie 2018)

The post Susţineri referitoare la lipsa de obiect a recursului, calificată ca şi excepţia lipsei interesului recursului. Respingerea cererii reclamantei de anulare a deciziei prin care a fost suspendată soluţionarea contestaţiei appeared first on Universul Juridic.