Prin cererea înregistrată la 12.05.2021, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâţii Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), solicitând:

– anularea deciziei de admitere a sesizării nr. 3055/7.10.2020, emisă de UEFISCDI,

– anularea deciziilor emise de Consiliul General al CNATDCU de numire a membrilor comisiei de lucru pentru analiza sesizărilor nr. 3276/15.11.2019 şi nr. 3055/7.10.2020,

– obligarea CNATDCU să dispună clasarea administrativă a sesizărilor nr. 3276/15.11.2019 şi nr. 3055/7.10.2020.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 1187 din 2 martie 2023)

The post Soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională și stabilirea limitelor de competenţă atribuite pârâtei în procesul de înregistrare a unei sesizări. Casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare appeared first on Universul Juridic.