Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani sub nr. x/2020, la 2 noiembrie 2020, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B., desfacerea căsătoriei părţilor din culpa exclusivă a acestuia din urmă; exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti faţă de minorul C., doar de către mamă; stabilirea locuinţei acestuia la domiciliul mamei şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea copilului.

Prin sentinţa civilă nr. 2914 din 13 octombrie 2021, Judecătoria Botoşani a admis excepţia de necompetenţă teritorială exclusivă, invocată din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a cererii, în favoarea Judecătoriei Iaşi.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 802 din 7 aprilie 2022)

The post Soluționarea cererii de divorţ. Competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor appeared first on Universul Juridic.