Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă la 1 aprilie 2015, reclamanţii A., B., C., D., E. şi F. au chemat în judecată pe pârâţii G., S.C. H. S.A., Municipiul Bucureşti şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, solicitând instanţei:

– să oblige pe pârâta G. să le lase în deplină proprietate şi paşnică posesie imobilul din Bucureşti, str. x, Corp. B, et. l, înscris în cartea funciară;

– radierea dreptului înscris în favoarea pârâtei în cartea funciară şi înscrierea sa în beneficiul reclamanţilor;

– în subsidiar, obligarea pârâţilor Municipiul Bucureşti şi Statul Român, la plata echivalentului bănesc al bunului revendicat la valoarea actuală de circulaţie, cu titlu de despăgubiri, în situaţia în care se va aprecia că acesta nu mai poate fi restituit în natură;

– alternativ, dacă cererea de revendicare va fi respinsă în tot, pe calea acţiunii în nulitate, să se dispună anularea actului adiţional nr. x/2006 la contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 25 septembrie 1996 încheiat în baza Legii nr. 12/1995 de S.C. H. în numele Municipiului Bucureşti, cu pârâta G. şi fostul său soţ, şi, în consecinţă, modificarea menţiunilor privitoare la descrierea şi suprafaţa imobilului, rectificarea înscrierilor din cartea funciară, faţă de noua situaţie juridică;

– obligarea pârâtei G. să predea suprafeţele din subsol, şi să permită accesul reclamanţilor în încăperea nr. 3 din acelaşi plan, respectiv culoarul comun de 9,50 mp, în ambele situaţii.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2052 din 7 octombrie 2021)

The post Soluţionarea acţiunii în revendicare formulată de către fostul proprietar în contradictoriu cu chiriaşii cumpărători appeared first on Universul Juridic.