Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia a II a civilă la data de 05.05.2021 sub nr. x/2021, reclamanta A. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B., anularea rezilierii contractului de arendă nr. x/19.08.2020.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 375 din 23 februarie 2022)

The post Solicitare privind rezilierea contractului de arendă. Stabilirea competenței materiale şi teritoriale în soluţionarea pricinii appeared first on Universul Juridic.