Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi, secţia contencios administrativ şi fiscal sub nr. x/2018 la data de 16.04.2018, reclamantul A. a chemat în judecată pârâtul Ministerul Apărării Naţionale şi Statul Român prin Ministerul de Finanţe, solicitând plata drepturilor băneşti cuvenite pentru anii 2014-2017: 29.854 RON reprezentând contravaloare hrană, 17.552 euro reprezentând diurna de misiune şi 36.484 euro reprezentând diferenţă de sondă/salariu cumulată cu diferenţa de indemnizaţie pentru întreţinerea soţiei în străinătate.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 679 din 19 martie 2020)

The post Solicitare privind plata drepturilor băneşti reprezentând contravaloare hrană, diurna de misiune și diferenţa de sondă/salariu cumulată cu diferenţa de indemnizaţie pentru întreţinerea soţiei în străinătate appeared first on Universul Juridic.