Prin cererea înregistrată la Tribunalul Argeş, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale la data de 29.03.2021 sub nr. x/2021, reclamanţii A. şi B. au chemat în judecată pe pârâtul Ministerul Justiţiei, solicitând instanţei să dispună obligarea acestuia să emită, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, sub sancţiunea plăţii unei penalităţi de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere după expirarea termenului, ordine de salarizare prin care indemnizaţiile de încadrare lunare ale reclamanţilor să fie calculate cu includerea coeficientului de multiplicare 19,000, începând cu data de 22.11.2016 şi în continuare, aşa cum au fost recunoscute drepturile reclamanţilor prin sentinţa civilă nr. 128/12.02.2020 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, secţia I civilă în dosarul nr. x/2019.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 509 din 2 martie 2022)

The post Solicitare privind obligarea pârâtului la emiterea unui act administrativ cu caracter individual, respectiv a ordinului privind încadrarea şi stabilirea drepturilor salariale, în baza căruia să se procedeze la achitarea acestor drepturi appeared first on Universul Juridic.