Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Argeş, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale la 15 noiembrie 2018, sub nr. x/2018 reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul RATEN – Institutul de Cercetări Nucleare a solicitat obligarea pârâtei să îi restituie suma de 500 RON, reprezentând taxă încasată necuvenit pentru eliberarea unei adeverinţe care să ateste veniturile brute, fără cheltuieli de judecată. În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit. f) şi h) din Codul muncii.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 808 din 7 mai 2020)

The post Solicitare privind obligarea pârâtei la restituirea sumei reprezentând taxă încasată necuvenit pentru eliberarea unei adeverinţe care să ateste veniturile brute appeared first on Universul Juridic.