Prin cererea înregistrată la 24 martie 2016 pe rolul Tribunalului Argeş, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, sub nr. x/2016, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.A. a solicitat obligarea pârâtei să-i plătească suma de 156.498 RON, cu titlu de diferenţă de drepturi salariale brute aferente perioadei martie 2013 – martie 2016, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că este salariatul pârâtei, însă activitatea în domeniul petrolului a început-o în anul 1991 în cadrul Regiei Autonome a Petrolului – Schela Petrol Piteşti, unde a îndeplinit funcţia pe care o are şi în prezent, de maistru mecanic cazane şef formaţie, fiind preluat în anul 2008 de către pârâtă la care, de asemenea, a executat aceeaşi funcţie, conform deciziei nr. 60/2007 şi listei cu personalul preluat, poziţia 27 marca x.

A mai arătat că decizia menţionată mai sus nu a fost operată în carnetul său de muncă astfel că a fost remunerat pentru o funcţie inferioară celei îndeplinite, ajungând să fie plătit pentru postul de lăcătuş mecanic, modificat unilateral de către pârâtă, motiv pentru care, o consideră culpabilă pe aceasta pentru crearea unei situaţii nefavorabile şi nelegale care l-a afectat şi în drepturile sale salariale.

(Î.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 785 din 30 aprilie 2020)

The post Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei cu titlu de diferenţă de drepturi salariale brute și a cheltuielilor de judecată appeared first on Universul Juridic.