Prin cererea înregistrată la 4 iulie 2019 pe rolul Tribunalului Suceava, înregistrată sub număr de dosar x/2019, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L. Fălticeni, a solicitat instanţei obligarea pârâtei la plata sumei de 891 RON şi 402 euro reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în calitate de angajat conducător auto – 832201 conform Clasificării Ocupaţiilor din România, în perioada 12.08.2018 – 03.09.2018, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. x/11.08.2018 în registrul general de evidenţă a salariaţilor; obligarea pârâtei să-i comunice fişa cu calculul detaliat al salariului şi al reţinerilor pentru impozit şi asigurări.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 834 din 15 mai 2020)

The post Solicitare privind obligarea pârâtei la plata contravalorii serviciilor prestate în calitate de angajat conducător auto cu contract individual de muncă și comunicarea fişei cu calculul detaliat al salariului şi al reţinerilor pentru impozit şi asigurări appeared first on Universul Juridic.