Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea, secţia I civilă, de conflicte de muncă şi asigurări sociale sub nr. x/2019, reclamantul, A., a chemat în judecată pe pârâta, S.C. Oltchim S.A., solicitând obligarea acesteia să îi acorde grupa I de muncă în procent de 100% din timpul efectiv lucrat, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 50/1990, pe perioada 07.03.1975 până la 01.08.1996 şi să emită adeverinţa în acest sens, conform prevederilor art. 34 alin 5 din Codul muncii coroborat cu prevederile Ordinului nr. 590/2008 respectiv H.G. nr. 257/2011, anexa 14.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 171-187 din Codul Muncii, Ordinul nr. 50/1990, H.G. nr. 1223/1990, H.G. nr. 10/14.08.1992

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 3 din 18 ianuarie 2022)

The post Solicitare privind obligarea pârâtei la acordarea grupei I de muncă şi la emiterea unei adeverinţe referitoare la raporturile de muncă ale reclamantului appeared first on Universul Juridic.