Prin sentinţa civilă nr. 1185 din 27 aprilie 2021, pronunţată de Tribunalul Cluj, secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, conflicte de muncă şi asigurări sociale, s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale, invocată din oficiu şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii formulate de către reclamanţi în favoarea Tribunalului Braşov.

În motivarea soluţiei, tribunalul a reţinut că reclamanţii nu au vreo legătură cu Tribunalul Cluj, în cauză fiind reunite cererile reclamanţilor care au domiciliul şi locul de muncă în raza mai multor tribunale, fără ca între ei să existe o coparticipare procesuală activă şi fără a fi invocate în cauză aspecte cu privire la reşedinţă, iar instanţa competentă teritorial pentru soluţionarea acţiunii, este Tribunalul Braşov în raport de domiciliul sau locul de muncă al acestora.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 556 din 8 martie 2022)

The post Solicitare privind dispunerea reîncadrării şi recalculării indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente și obligarea pârâtului la includerea şi asigurarea în bugetul parchetelor militare a sumelor necesare pentru plata diferenţelor băneşti corespunzătoare appeared first on Universul Juridic.