Prin încheierea din data de 23.09.2022, pronunţată în dosarul nr. x/2020, Tribunalul Tulcea, secţia Penală, în temeiul art. 50 din C. proc. pen., a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Iaşi.

Prin sentinţa penală nr. 1733 din data de 27.07.2022, pronunţată în dosarul nr. x/2020, Judecătoria Iaşi, secţia Penală, în baza art. 47 alin. (1), (3) şi (4) din C. proc. pen. raportat la art. 598 alin. (2) din C. proc. pen., a admis excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale a Judecătoriei Iaşi, invocată de instanţă din oficiu.

În temeiul art. 50 din C. proc. pen. raportat la art. 585 alin. (2) şi art. 553 din C. proc. pen., a declinat competenţa de soluţionare a cererii având ca obiect alte modificări de pedepse, formulată de contestatorul A., în favoarea Tribunalului Tulcea.

În baza art. 51 C. proc. pen., a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi a sesizat instanţa superioară comună – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sub nr. x/2020*, cu termen de soluţionare la data de 18.08.2022.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 312 din 18 august 2022)

The post Solicitare privind dispunerea recunoaşterii hotărârilor prin care petentul a fost condamnat în străinătate şi contopirea pedepselor executate în străinătate cu pedeapsa aplicată în România. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei appeared first on Universul Juridic.