La data de 4.10.2017, reclamanţii au formulat o cerere adiţională prin care au lărgit cadrul procesual şi obiectul acţiunii, în sensul că au chemat în judecată şi pârâtul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, solicitând obligarea acestui pârât şi a pârâtei Agenţia Domeniilor Statului la achitarea diferenţelor salariale dintre cele încasate efectiv si cele datorate, actualizate cu dobânda legală si indicele de inflaţie, începând cu 04.01.2017, data la care Agenţia Domeniilor Statului a revenit în subordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform O.U.G. nr. 1/2017 (art. 18), până la data reîncadrării efective. De asemenea, reclamanţii au solicitat, obligarea pârâţilor la stabilirea diferenţelor salariale, în funcţie de: perioada efectivă în care reclamanţii au fost fie angajaţi, fie detaşaţi şi au beneficiat de drepturile salariale acordate de Agenţia Domeniilor Statului, respectiv Secretariatul General al Guvernului; funcţia ocupată, treapta profesională, grad şi vechime; achitarea diferenţelor salariale dintre cele încasate efectiv şi cele datorate, începând cu 04.01.2017, data de la care Agenţia Domeniilor Statului a revenit în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit O.U.G. nr. 1/2017 (art. 18), precum şi reîncadrarea acestora, conform grilei de salarizare aplicabilă personalului încadrat pe funcţii similare la Secretariatul General al Guvernului (în aceleaşi condiţii de vechime şi grad profesional), drepturi recunoscute prin decizia civilă nr. 3764 din 20 iunie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul x/2016

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 883 din 27 mai 2020)

The post Solicitare privind dispunerea obligării pârâţilor la achitarea diferenţelor dintre salariile încasate efectiv şi cele datorate, actualizate cu dobânda legală şi indicele de inflaţie appeared first on Universul Juridic.