Prin contestaţia înregistrată la data de 19 martie 2021 pe rolul Tribunalului Prahova, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sub nr. x/2019/a5, contestatoarea A. a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună:

– admiterea contestaţiei şi, pe cale de consecinţă, admiterea creanţei salariale în cuantum net de 81.549 RON;

– admiterea probei cu înscrisurile anexate cererii de înscriere la masa credală şi înscrisuri noi reprezentate de înscrisurile emise de contabilul B. S.A. Câmpina;

– admiterea probei cu o expertiză în dreptul muncii şi, ca urmare a expertizei solicitate, administratorul judiciar să fie în măsură a reface tabelul definitiv al creanţelor S.C. C. S.A., publicat la data de 10 martie 2021, în sensul înscrierii în tabelul definitiv al creanţelor societăţii a reţinerilor nelegale şi abuzive din drepturile salariale atât ale contestatoarei, cât şi ale soţului, mamei şi tatălui acesteia, persoane care au încheiat contracte de împrumut cu B., cu precizarea că debitoarea S.C. C. S.A. nu a pus la dispoziţia administratorului judiciar şi a instanţei de judecată toate înscrisurile în baza cărora a procedat la înregistrări contabile, B. neregăsindu-se de altfel nici în tabelul creditorilor S.C. C. S.A.;

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 67 alin. (1) lit. c), art. 61, art. 99, art. 75 şi următoarele, art. 111 alin. (2) şi art. 113 din Legea nr. 85/2014, Legea nr. 31/1990, art. 5 din Legea nr. 53/24.01.2003, actualizată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 599 din 10 martie 2022)

The post Solicitare privind admiterea creanţei salariale și admiterea probei cu o expertiză în dreptul muncii, în sensul înscrierii în tabelul definitiv al creanţelor societăţii a reţinerilor nelegale şi abuzive din drepturile salariale. Recurs respins ca inadmisibil appeared first on Universul Juridic.