Prezentul articol își propune să prezinte câteva repere privind răspunderea civilă medicală, prin raportare la noțiunile juridice și la modul în care acestea au fost ilustrate în practica instanțelor. Astfel, accentul este pus pe repercusiunille actului medical efectuat cu încălcarea obligațiilor profesionale, conținutul raportului juridic născut prin fapta prejudiciabilă și cauzele care înlătură răspunderea.

The post Scurt examen jurisprudenţial în materia răspunderii civile medicale appeared first on Universul Juridic.