Un proiect de rezoluție prezentat, la 9 decembrie 2022, în fața Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU sau Organizația) cere Curții Internaționale de Justiție (CIJ) de la Haga să emită aviz consultativ în care să se arate care sunt obligațiile ce revin statelor în privința protecției climei și „a altor părți ale mediului” pentru generațiile actuale…

The post Schimbarea climatică și dreptul internațional general appeared first on Universul Juridic.